تاريخ : دوشنبه هفتم بهمن 1392 | 11:28 | نویسنده : مرتضی حسن شاهی

بنام خدا

*دانشجویان کاردانی حسابداری(سما)(ورودی مهر 91  دروس زیر را در ترم دوم 92 اخذ نمایند

          -ریاضی 2         - زبان فنی             - پروژه مالی      - حسابداری مالیاتی                            .       - مدیریت مالی         - و دروس عمومی باقی مانده

 

*دانشجویان کاردانی حسابداری(سما) (ورودی بهمن91)  دروس زیر را در ترم دوم 92 اخذ نمایند

             زبان خارجه           حسابداری مالیاتی            حسابداری صنعتی 2                                 .          حسابداری دولتی      حسابداری شرکتها2         کاربرد کامپیوتر در سابداری2

                                                 وچند درس عمومی

 

*دانشجویان کاردانی حسابداری(سما)(ورودی مهر 92)  دروس زیر را در ترم دوم 92 اخذ نمایند

          -اقتصاد کلان   - ریاضی 1   - حسابداری صنعتی 2      - حسابداری دولتی     

        - حسابداری شرکتها2           -حقوق  تجارت         - وچند درس عمومی

 

 

 تاريخ : دوشنبه هفتم بهمن 1392 | 11:4 | نویسنده : مرتضی حسن شاهی

بنام خدا

دانشجویان کارشناسی حسابداری(ورودی مهر 91  دروس زیر را در ترم دوم 92 اخذ نمایند

سرمایه گذاری در بورس             - مباحث جاری حسابداری        - کارآموزی  

 و دروس عمومی باقی مانده

 

 

دانشجویان کارشناسی حسابداری(ورودی بهمن91  دروس زیر را در ترم دوم 92 اخذ نمایند

حسابداری  پیشرفته 2-     حسابداری صنعتی3             -  حسابداری دولتی                            - مالیه عمومی         - پژوهش عملیاتی1     حسابرسی     وچند درس عمومی

 

دانشجویان کارشناسی حسابداری(ورودی مهر 92  دروس زیر را در ترم دوم 92 اخذ نمایند

حسابداری  پیشرفته 1      - حسابداری صنعتی 3                    - حسابداری دولتی      

      مالیه عمومی         - پژوهش عملیاتی1          - برنامه ریزی توسعه   وچند درس عمومی

 

 

 تاريخ : جمعه سی ام تیر 1391 | 20:11 | نویسنده : مرتضی حسن شاهی
ذکر روز       شنبه           یا رب العالمین
                                     
ذکر روز       یکشنبه        یا ذالجلال والاکرام

ذکر روز       دوشنبه        یا قاضی الحاجا ت

ذکر روز       سه شنبه     یا ارحم الراحمین

ذکر روز       چهارشنبه     یا حی یا قیوم

ذکر روز       پنجشنبه       لا اله الا الله الملک الحق المبین

ذکر روز        جمعه           اللهم صل علی محمد و ال محمدتاريخ : سه شنبه بیست و هفتم تیر 1391 | 23:59 | نویسنده : مرتضی حسن شاهی
عناوین مقالات  دکتر مرتضی حسن شاهی

 

 ISIمقالات  -

Production and marketing management of walnut in Kohgiluyeh-va-

                                                                           Boyerahmad Province, Iran

Scholars Research Library, Annals of Biological Research, 2013, 4 (2):190-196

Study the Effective Economic Factors on Diffusion of Environmental

Pollutions, Case Study: Carbon De-Oxide

J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(8)8150-8154, 2012

Optimal Utilization of Underground Water Resources:

A Case Study of Fasa City

J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(11)10902-10906, 2012

Important Indicators of Desertification in Terms of Water Decline in Ground Water Levels

Marzieh Samimi, Abbas Esteghlal Motlagh, Morteza Hasan Shah 

1-The effects of monetary and fiscal  policies on employment    and added value: a case study of agriculture sector in Iran. Journal of Basic and Applied Scientific Research(JBASR)No.4.vol(2) .pp,4262-65.(ISI Journal))

2-Factors affecting trout marketing in Kohgiloye and Boyer Ahmad province of Iran. Journal of Food,Agriculture & Environment.vol 10. No, 1.pp,248-250.(ISI Journal)

3- Estimate the protective value of Qalat Park Shiraz. Journal of Basic and Applied.Scientific Research(JBASR)No.4..vol(2) pp4149-52.(ISI Journal)

4- Estimate The Effect of Developing Cooperative Firms on Decreasing Poverty ,A Case Study: Fars Province, Iran). Journal of Basic and Applied.Scientific Research(JBASR)No.4..vol(2) 3195-97.(ISI Journal)

5- Estimating Economical Value of Farmlands (A Case Study Using Hedonic Model in Arsanjan). Journal of Basic and Applied.Scientific research(JBASR).(ISI Journal)

6-The estimate of coefficients related to the water demand in the urban section of Arsanjan and welfare effects of a change in water price (A Dynamic Model)

"A comparison between the Regression Method and the Artificial Neural Network"). Journal of Basic and Applied.Scientific research(JBASR).(ISI Journal)

7-Evaluation of economic performance of agricultural co-operative companies (A case study of Fars Province) ). Journal of Basic and Applied.Scientific research(JBASR).(ISI Journal)

8-An estimation of economic, recreational and aesthetic value of Margoon Waterfall – Iran "A comparison of Logit and artificial neural networks"). Journal of Basic and Applied.Scientific research(JBASR).(ISI Journal)

 

 

2-مقالات علمی-پزوهشی

                                                                                                                                                                                   

9-الگوي بهينه اقتصاد ی محصولات زارعي در شرايط  وجود ريسك كاربرد مدلهاي هدف موتاد و

موتاد پيشرفته و برنامه ريزي خطي درجه دو- مطالعه مورد ارسنجان, مجله تحقيقات اقتصادي

,شماره 82,صفحه 69-86

10-تحليل هزينه فايده انتقال آب از سد سيبويه به ارسنجان فارس , مجله تحقيقات اقتصادي

,شماره 73,صفحه 269-294

11-الگوي بهينه كشت محصولات زراعي و مقايسه آن با الگوي فعلي شهرستان شيراز ( مقايسه

مدلهاي موتاد و موتاد هدف), علوم كشاورزي,شماره 3.صفحه 529-542

12-تصميم گيري زراعي تحت شرايط مخاطره ( مطالعه مورد شهرستان ارسنجان ),مجله اقتصاد

کشاورزی وتوسعه .شماره 54.صفحه 161-179

13-تاثير ريسك بر الگوي كشت و درامد كشاورزان ( مطالعه موردي بخش كشاورزي

ارسنجان),مجله پزوهش وسازندگی,شماره 77 .صفحه 1-9

14-مدیریت اقتصادی گیاهان زراعی مقایسه روش MGAوبرنامه ریزی خطی ,مجله اکوفیزیولوزیگیاهی

15-تخمين خسارات وارده با ساكنان شيراز بدليل آلودگي هوا (1381), مجله تحقيقات اقتصادي

,شماره 61,صفحه 53-57

16-تخمين تقاضاي ديناميك آب و اثرات رفاهي تغيير قیمت آب, فصلنامه علوم اقتصاد,شماره 1,صفحه131-144

17-الویت بندی اقتصادی الگوهای زراعی  در شهرستان شیراز, مجله مطالعات اقتصادی,شماره 1. صفحه 35-46

 

3--مقالات همایش ها وسمینارها

 

18-الويت بندي اقتصادي الگوهاي زراعي در ارسنجان , اولين همايش يافته هاي تحقيقاتي منطقه يك –ارسنجان-سال 84

19-تخمين تركيب شبه بهينه الگو هاي زراعي در شيراز , اولين همايش يافته هاي تحقيقاتي منطقه يك –ارسنجان-سال 84

20-ساختار نظري روش ارزشيابي مشروط در مطالعات اقتصاد زيست محيطي , اولين همايش يافته هاي تحقيقاتي منطقه يك –ارسنجان-سال 84

21-تحلیل هزينه در اموزش و پرورش ايران  , اولين همايش يافته هاي تحقيقاتي منطقه يك –ارسنجان-سال 84

22-تحليل اقتصادي انتقال آب ( تخمين تابع عرضه و تقاضا), اولين سمینار تجصصی اقتصاد ومنابع طبیعی-اصفهان-سال-83

23-تحليل  اقتصادي انتقال فیزیکی اب  ( تخمين اضافه رفاه جامعه), نخستین گرد همايي علمي – كاربردي  اقتصادي آب-زاهدان-سال 75

24-بهره وری در باغات انار ارسنجان,همایش بهره وری,شیرلز-سال 89

25-عامل موثر بر کاهش بحران آب در قنات های ارستجان, دومین همایش ملی بحران آب در کشاورزی ومنابع طبیعی-تهران سال 89

26-برآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی بناب ارسنجان وتعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان )گردشگران(,اولين همايش بين المللی مديريت گردشگری و توسعه پايدار-مرودشت-سال  2011

27-رابطه عليت گرنجری بین  مصرف انرزی ,گردشگری ورشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی گرنجري ,اولين همايش بين المللی مديريت گردشگری و توسعه پايدار-مرودشت-سال  2011

28-عوامل موثر بر تمايل به ماندگاري بيشتر زائران و گردشگران در شهرستان شيراز,اولين همايش بين المللی مديريت گردشگری و توسعه پايدار-مرودشت-سال  2011
تاريخ : جمعه شانزدهم تیر 1391 | 0:38 | نویسنده : مرتضی حسن شاهی

     سخن گفتن از مصطفي ، اين مرد عمل و نمونه كامل هجرت، شير بيشة نبرد, جهاد و شهادت,دلیرمرد كربلاي خوزستان وقله های غرب,سخت و دشوار است. چرا كه حتي نمي‏توان يكي از ابعاد وجودي او را آنگونه كه هست، توصيف كرد و نبايست انتظار داشت كه بتوانيم تصوير كاملي در اين مختصر از او ترسيم نمايئم، كه انسانهای بزرگی چون او را با اين كلمات مادي و معيارهاي خاكي نمي‏شود توصيف نمود.

  مروري گذرا و سريع، بر حيات كوتاه اما  سراسر تلاش، ايثار، عشق و فداكار این دلاور مرد.

تـولد:                                                                                                                                     

وی در سال 1341 در ارسنجان, خيابان سعیدیه، متولد شد. وبه علت برخورداري از بينش عميق مذهبي، از کودکی در درس قرائت قرآن شركت مي‏كرد

وي تحصيلات خود را در دبستان عسکری، آغاز كرد و در مدرسه سالار ودبیرستان اسکندری دوران راهنمایی و متوسطه را در سال 1360گذراند.

   در این زمان که بیش از,چند ماهی از شروع جنگ نگذشته بود. وی لباس رزم پوشید وعازم جبهه ها شد ,گاهی غرب وگاهی جنوب ,(اما رد پایش در جبهه های غرب بیش از جنوب هویداست) . سرانجام هم ,خون گرم او با خاك قله های غرب درهم آميخت و نقشي زيبا از شجاعت و عشق به شهادت و تلاش خالصانه در راه خدا آفريد , هنوز هم گرمي قطرات خون او گرمي‏بخش همرزمانش و سرخي خونش الهام‏بخش پيروزي نهايي و بزرگ آنان است.

بینش مذهبی:

 او در نیمه های شب در سکوت مرموز آسمان و زمین به مناجات برمی خاست. با ستارگان نجوا می کرد و قلب خود را به اسرار ناگفتنی آسمان می گشود, آرام آرام به عمق کهکشانها صعود میکرد، محو عالم بی نهایت می شد .  مرزهای علم وجود  رادر می نوردیدو در وادی ثنا غوطه ورمی شد و اینجا بود که بی گمان ,جز خدا چیزی را احساس نمی کرد.

 

شهادت:

ظهر روزجمعه  12تیر ماه سال1366.با اصابت يكي از خمپاره‏هاي دشمن، يكي از نمونه‏هاي كامل انساني و ماية‌ مباهات خداوند و يكي از ارزشمندترين انسان‏هاي علي‏گونه و يكي از ياران باوفاي امام‏خميني(ره) (درحالی که برای انجام فریضه نماز خودش را آماده می کرد )  از قله های سر به فلک کشیده غرب ,پرواز ,ودرحالی به دیدار خدایش شتافت که خون از سر و دستش جاري بود و چهرة ملكوتي و متبسم و در عين‏حال متين و محكم و موقر, آغشته به خاك و خونش، با آنكه عميقاً سخن‏ها داشت، ولي ديگر با كسي سخن نگفت و به كسي نگاه نكرد. شايد در آن اوقات، همانطوري كه خود آرزو كرده بود، حسين(ع) بر بالينش بود و او از عشق ديدار حسين(ع) فرصت نگاهي و سخني با ما  را نداشت.

آری از همانجا که اولین قطره خونش به زمین ریخت ,لاله ای زیبا روئید که   روی ان نوشته بود «باید سوحت تا انسانیت نسوزد» لاله ای هرگز خشکیده نخواهد شد.